دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت 8000 تومان

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت (کشاورزی) چکیده به منظور بررسي تاثير مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬ پاشي عناصر کم ¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمايشي [...]

مشاهده و خرید