چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري دیسلکسی مریم را حل كنم؟ 2500 تومان

چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري دیسلکسی مریم را حل كنم؟

چكيده     اینجانب ریحانه سیف چند سالی است که  بعنوان مدیر مرکز اختلالات یادگیری کیمیا  با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال یکی  از دانش آموزان [...]

مشاهده و خرید