دانلود کتاب ایرانیان و یونانیان اثر پلوتارک ترجمه احمد کسروی 1000 تومان

دانلود کتاب ایرانیان و یونانیان اثر پلوتارک ترجمه احمد کسروی

کتاب ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارک ویرایش جدید این اثر زیبا برگزیده ‏ى از سرگذشت‏ها، نوشته پلوتارخ یونانى است که نه به انگیزه شرح رویدادهاى تاریخى، که براى روشن ساختن گوشه و کنار زندگى [...]

مشاهده و خرید