پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ 2400 تومان

پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ

بلور یخ در زندگی بشر جایگاه ویژه ای دارد. اغلب در منازل، کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز صنعتی و رستوران ها و بیمارستان ها و غیره نیاز به مصرف آن دارند. برای مسافرین نیز به منظور مطلوبیت مانند [...]

مشاهده و خرید