اقدام پژوهی چگونه میتوانیم یادگیری نماز را در دانش اموزان تثبیت کنیم 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوانیم یادگیری نماز را در دانش اموزان تثبیت کنیم

چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ از سنین نخستین دبستان باید کودکان را بتدریج با نماز آشنا و به نماز خواندن تشویق کرد .بسیار مشاهده شده است که کودکان در کنار پدر و مادر می [...]

مشاهده و خرید