پروژه کارافرینی اموزشگاه نقاشی 4000 تومان

پروژه کارافرینی اموزشگاه نقاشی

فصل اول کلیات ۱- ۱ مقدمه : در هنر تجسمي وقتي از نقطه نام برده مي شود، منظور چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است. از اين نظر در ظاهر تشابهي [...]

مشاهده و خرید