مقاله محفظه محافظ آنتن رادار 6000 تومان

مقاله محفظه محافظ آنتن رادار

مقدمه سمینار محفظه محافظ آنتن رادار : پوشش هاي گنبدي شكل آنتن رادار ، آنتن ها را درمعرض عوامل محيطي حفاظت مي كنند. اين پوششها با در نظر گرفتن مشخصه هاي آيروديناميك ، حرارتي و ساختماني مي بايست يك [...]

مشاهده و خرید
مقاله شکل دهی تشعشعی آنتن با استفاده از آنتن های آرایه ای تطبیقی و تخمین زاویه ورودی سیگنال 7000 تومان

مقاله شکل دهی تشعشعی آنتن با استفاده از آنتن های آرایه ای تطبیقی و تخمین زاویه ورودی سیگنال

مقدمه سمینار شکل دهی تشعشعی آنتن با استفاده از آنتن های آرایه ای تطبیقی و تخمین زاویه ورودی سیگنال : با معرفی تلفن همراه بعنوان یک وسیله ارتباطی همگانی سیر صعودی بهره مندی از این گونه سیستم ها با [...]

مشاهده و خرید