آموزش تربیت یک کودک باهوش و سالم 3000 تومان

آموزش تربیت یک کودک باهوش و سالم

مقدمه و بیان مساله: فرایند تربیت یک کودک باهوش و سالم برای والدین هم لذت بخش است و هم مشکلات و ناراحتیهای فراوانی همراه دارد. این در حالی است که در مورد خانواده های کودکان عقب مانده ذهنی این [...]

مشاهده و خرید