مقاله راههای درمان آفات زبان 2800 تومان

مقاله راههای درمان آفات زبان

زیان و سخن گفتن با آن،در عین حال که بسیار مفید است، آفات و خطرات فراوانی هم دارد. توجه به خطرات زبان و مراقبت از آن بهترین راه درمان آفات زبان، است. «درمان» و حفظ زبان از گناهان مختلف، به جهت حفظ [...]

مشاهده و خرید