کار آفرینی کارگاه خیاطی و طراحی 6000 تومان

کار آفرینی کارگاه خیاطی و طراحی

۱- ۱ مقدمه : خیاطی یکی از مشاغلی است که از دیر باز مورد توجه ایرانیان بوده است ، تولید پوشاک در دوره های گوناگون شکل و شمایلی متفاوت داشته است ، امروزه بازار خیاطی با استفاده از ماشین آلات مدرن و [...]

مشاهده و خرید