تحقیق دانش آموزی درباره آریو برزن رایگان

تحقیق دانش آموزی درباره آریو برزن

یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران در زمان هخمنشیان آریوبرزن بود که در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران از سرزمین خود با شجاعت دفاع کرد و در این راه کشته شد .عده ای او را از اجداد کرد ها يا لر ها می [...]

مشاهده و خرید