پروژه مقایسه موقعیت های طبیعی و جغرافیایی استان های ایران 3900 تومان

پروژه مقایسه موقعیت های طبیعی و جغرافیایی استان های ایران

فصل اول:موقعيت جغرافيايي و تقسيمات شهري فصل اول:موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان استان اصفهان با مساحتي حدود ۱۰۵٫۹۳۷ كيلو متر مربع بين ۳۰ درجه و۴۳ دقيقه تا۳۴ درجه و۲۷ دقيقه عرض شمالي خط [...]

مشاهده و خرید