فایل اتوکد نقشه کشی پلن سیم کشی ساختمان – پایه دهم رشته الکترونیک 26000 تومان

فایل اتوکد نقشه کشی پلن سیم کشی ساختمان – پایه دهم رشته الکترونیک

فایل اتوکد دهم الکترونیک یا الکتروتکنیک نقشه کشی پلن سیم کشی ساختمان اگر دانش آموز رشته الکترونیک یا الکتروتکنیک فنی و حرفه ای یا همان سال اول هنرستان هستید برای درس نقشه کشی فنی رایانه ای باید [...]

مشاهده و خرید