تحلیل شرکت ریشمک | ارائه اطلاعات نمادهای مناسب بدست آمده با رویکرد تحیلی تکنیکال 5000 تومان

تحلیل شرکت ریشمک | ارائه اطلاعات نمادهای مناسب بدست آمده با رویکرد تحیلی تکنیکال

فایل PDF حاوی اطلاعات تحلیلی از شرکت دارویی ریشمک میباشد. بخشی از تحیلی : سهم ۲ بار بصورت ممتد به موج ۵ رسیده است و در هر مرحله موج کاهشی ABC رو تجربه کرده که نشان از شارپی بودن سهم چه در مرحله [...]

مشاهده و خرید