آشکار سازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی 12800 تومان

آشکار سازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

چکیده الکتروانسفالوگرام EEG که برای نمایش فعالیت الکتریکی مغز استفاده می شود.ابزار کلینیکی مناسب رای تشخیص بی نظمی های مربوط به صرع است.اشکارسازی SPIKEهای صرعی نقش بسیار مهمی در تشخیص صرع ایفا می [...]

مشاهده و خرید
واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته 14500 تومان

واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته

چكيده: با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسان ههاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخه برداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. [...]

مشاهده و خرید