پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی و کلیات آن در علم حسابداری 14500 تومان

پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی و کلیات آن در علم حسابداری

پایان نامه بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی در این پایان نامه رشته حسابداری که به بررسی اصول و مبانی حسابداری صنعتی می‌پردازیم این طور آمده است :تنوع شرکتها وگوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه حسابداری تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 15500 تومان

پایان نامه حسابداری تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [...]

مشاهده و خرید