چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز را در ساعت مطالعات اجتماعی کاهش دهم 2700 تومان

چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز را در ساعت مطالعات اجتماعی کاهش دهم

مقدمه : پرخاشگری عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود و نه دیگری می باشد. در این تعریف قصد ونیت فرد مهم است یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری [...]

مشاهده و خرید
مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهای با فرزند بیماری مزمن 3000 تومان

مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهای با فرزند بیماری مزمن

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند به منظور ارائه روشی برای زوج های ایرانی طرح مساله: از بطن درمان خانوادگي درمان زوجين [...]

مشاهده و خرید
واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب 3200 تومان

واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

دانلود مقاله واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب اهداف يادگيري دانشجو بايد پس از مطالعه اين بخش بتواند: •    تسلسل واكنشهاي تطابقي و ناهنجار تطابقي پسيكوفيزيولوژيكال را توصيف [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خود پنداره 8300 تومان

پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خود پنداره

پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خود پنداره بيان مساله پژوهشگران در ديدار هاي خود با گروهي از کودکان پرورشگاهي شهر مشهد در حين    برنامه ها و فعاليتهاي فکري و حرکتي مختلف اين [...]

مشاهده و خرید