پایان نامه بهداشت دهان و دندان 4000 تومان

پایان نامه بهداشت دهان و دندان

مقدمه : دهان نخستين قسمت لوله ي گوارش است. ين قسمت از لبها شروع و به حلق منتهي ميشود. در داخل اين حفره دندان ها ، زبان و مجراي خروجي ترشحات غدد كوچك و بزرگ وابسته به حفره هاي دهان قرار دارند . [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه با موضوع بهداشت روانی 3000 تومان

پایان نامه با موضوع بهداشت روانی

نتيجه گيــــري با توجه به ميانگين هاي بدست آمده ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك احترام ، ايمني ، تعلق در بين دانش آموزان مدارس عادي و شبانه روزي تفاوت چنداني ندارد و تفاوت مربوط به نياز خودشكوفايي در [...]

مشاهده و خرید