دانلود کتاب تاریخ شاهی 1000 تومان

دانلود کتاب تاریخ شاهی

دانلود کتاب تاریخ شاهی قراختاتیان از مولفی ناشناخته م‍ول‍ف‍ی‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ در ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌ خان‌نشین قراخِتایی ، [...]

مشاهده و خرید
دانلود pdfکتاب ایالات متحده و اسرائیل 1000 تومان

دانلود pdfکتاب ایالات متحده و اسرائیل

دانلود کتاب ایالات متحده و اسرائیل کریستف کلمب معروف،‌ که این قاره را کشف کرد، خود یک یهودی بود و با اهداف «یافتن سرزمینی خوب و مناسب برای یهودیان» و «به دست آوردن منابع ثروت‌های جدید و دست‌یازی [...]

مشاهده و خرید
دانلود pdfکتاب فلسفه اروپایی درعصرنو 1000 تومان

دانلود pdfکتاب فلسفه اروپایی درعصرنو

دانلود کتاب فلسفه اروپایی درعصرنو ویراسته جنی تایشمن و گراهام وایت کتاب فلسفه اروپایی در عصر نو اثری است پژوهشی برای تحلیل دلایل رشد و پویایی فلسفه غرب طی دو قرن اخیر. این کتاب موشکفانه به بررسی [...]

مشاهده و خرید