اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی علاقه مند کنیم 8700 تومان

اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی علاقه مند کنیم

چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی علاقه مند کنیم برای جواب سوال چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی علاقه مند کنیم؟ می توانید بخشی از مقاله زیر را که برای شما آماده شده است را مطالعه بفرمایید . [...]

مشاهده و خرید
دانلود pdf کتاب تاریخ شاهی قراختاتیان از مولفی ناشناخته 10000 تومان

دانلود pdf کتاب تاریخ شاهی قراختاتیان از مولفی ناشناخته

دانلود کتاب تاریخ شاهی م‍ول‍ف‍ی‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ در ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌ خان‌نشین قراخِتایی ، قره‌خِتایی یا قراختائیان یا [...]

مشاهده و خرید