گزارش کار اموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) (فعاليت و حسابداري انبارهاي فني) 6500 تومان

گزارش کار اموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) (فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)

درخواست اقلام انباري – اقلام تعميري ۲ مراحل تحويل و تحول قطعه تعميري ۶ عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه ۸ عمليات واحد برنامه‌ريزي كارگاه‌ها ۱۰ اقدامات انبار قطعات تعميري در زمان دريافت [...]

مشاهده و خرید
گزارش کار اموزی شرکت تولیدی گیریس 3500 تومان

گزارش کار اموزی شرکت تولیدی گیریس

فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی های  محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش  های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است . حسابهای ملی سنتی (تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی)بر اندازه گیری رشد و [...]

مشاهده و خرید