پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر 5000 تومان

پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر

چكيده اشكال و پديده هاي كنوني سطح زمين ، حاصل فرايندهاي اقليمي دوران گذشته است. اين فرايندها تحت تاثير اقليم حاكم بر مناطق مختلف ، متفاوت بوده و در نقاط مختلف زمين آثار گوناگوني از خود برجاي [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر 9000 تومان

پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر

چكيده اشكال و پديده هاي كنوني سطح زمين ، حاصل فرايندهاي اقليمي دوران گذشته است. اين فرايندها تحت تاثير اقليم حاكم بر مناطق مختلف ، متفاوت بوده و در نقاط مختلف زمين آثار گوناگوني از خود برجاي [...]

مشاهده و خرید
دانلود چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم؟ 2100 تومان

دانلود چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم؟

دانلود چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم؟ چکیده یکی از مهمترین و اساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ، آن است که [...]

مشاهده و خرید