دانلود کتاب پوریای ولی – نسخه PDF 10000 تومان

دانلود کتاب پوریای ولی – نسخه PDF

دانلود کتاب پوریای ولی کمتر ایرانی وجود دارد که نام پوریای ولی را نشنیده باشد و از افتادگی و قدرت این شخصیت خبر نداشته باشد ، کتاب پوریای ولی قصه زندگی و روزگار و اندیشه از پهلوان محمد خوارزم را [...]

مشاهده و خرید
دانلود کتاب آینده ی سوسیالیسم 10000 تومان

دانلود کتاب آینده ی سوسیالیسم

دانلود کتاب آینده ی سوسیالیسم ترجمه ناصر زرافشان سوسیالیسم را می توان این گونه تعریف کرد سوسیالیسم اندیشه ایست که در دوران جدید تاریخ بشر به طور طبیعی در جوامع سرمایه داری زاده شده است، زیرا [...]

مشاهده و خرید
دانلود کتاب تاریخ مختصر ترک 10000 تومان

دانلود کتاب تاریخ مختصر ترک

دانلود کتاب تاریخ مختصر ترک از دکتر جواد هیئت این کتاب که اصل آن به زبان ترکی است، به بررسی ریشه و پیشینه ترک ها در تاریخ می پردازد. درباره ترکان باستان، آگاهی هایی در منابع قدیم چین و بیزانس [...]

مشاهده و خرید
دانلود pdf کتاب تاریخ بخارا 10000 تومان

دانلود pdf کتاب تاریخ بخارا

دانلود کتاب تاریخ بخارا تالیف ابوبکر محمد بن جعفر النرشخی مطالب تاریخی این کتاب برای روشن شدن گذشته قسمتی از ایران سودمند است و شامل حقائقی چند از اوضاع و احوال پایتخت سامانیان می باشد که کمتر در [...]

مشاهده و خرید
دانلود pdf کتاب اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دوره ی افشاریه 10000 تومان

دانلود pdf کتاب اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دوره ی افشاریه

دانلود کتاب اسناد و مکاتبات تاریخی ایران در افشاریه جلد اول به کوشش محمدرضا نصیری این کتاب شامل صدها نامه و سند تاریخی از ابتدا تا انتهای دوره افشاریه است. نامه‌های نادرشاه به افغان‌ها، سلاطین [...]

مشاهده و خرید