روستای طلاق آشتی کجاست؟ رایگان

روستای طلاق آشتی کجاست؟

در یک روستا در رومانی اتاقی بنام “طلاق آشتی” وجودداشت. زوجهایی که قصد طلاق داشتند به اجبار باید دو هفته تمام در این اتاق را با همسر خود زندگی می کردند و درآن از ۱صندلی ۱قاشق و ۱بشقاب [...]

مشاهده و خرید