گشت ارشاد در آمریکا !

شاید برایتان جالب باشد گشت ارشاد در ایالات متحده آمریکا به صورت خاص خود هم وجود داشته ! حدود صدسال پیش آمریکا هک گشت ارشاد داشت ، به این صورت که پلیس ها در کنار ساحل طول لباس شنای خانم ها را اندازه میگرفتن از سرزانون تا لبه ی دامن نباید بیشتر از ۱۵ سانتی […]