شهر ویگانلا ایتالیا شهری بدون آفتاب در زمستان

شهر ویگانلا ایتالیا در زمستان ۸۴ روز از نور مستقیم خورشید بخاطر کوه های اطراف محروم است! آنها یک آینه بزرگ با کنترل کامپیوتری روی کوه نصب کرده اند تا نور خورشید را بازتاب دهد. هرساله در یازدهم نوامبر، خورشید پشت کوه ۱۶۰۰ متری پنهان می‌شود و برای ۸۴ روز این شهر و مناظر اطراف […]