عصمت الدوله دختر زیبای ناصرالدین شاه اولین پیانیست ایران

عصمت الدوله دختر زیبای !!! ناصرالدین شاه اولین پیانیست ایران می باشد وی همچنین دومین دختر ناصرالدین شاه قاجار می باشد . از عصمت الدوله قاجار به عنوان اولین نوازنده پیانو در ایران یاد می شود . وی در فضای مجازی بخاطر داشتن سیبیل بسیار محبوب و معروف است . او همچنین همسر دوستمحمدخان معیرالممالک […]