کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب 3000 تومان

کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

استخدام دولت عبارت ازپذیرفتن شخصی به خدمت دولت دریکی ازوزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یامؤسسات دولتی استخدام عمومی به مفهوم دریافت حقوق ازسازمان‌های عمومی . بیشتربه دیدهمگان مفهوم مستخدم وکارمند ، شامل [...]

مشاهده و خرید
گزارش کار آموزی گلخانه 2100 تومان

گزارش کار آموزی گلخانه

در جلسات اول یادگیری گلها و درختان موجود در پارک از جمله:  پاپیتال، فرانکینیا، کاج تهران، رز هفت رنگ، رز مهندسی، درخت سنوبر، پامپاس کراس ، انار گل ، دم موشی، سوداق، بوداق، شیرخشت، پیراکانتا، پیچ [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی بانک کشاورزی 2500 تومان

کارآموزی بانک کشاورزی

از آن تاریخ که انسان موفق به دامداری و زراعت گردید برای تهیه مقدمات و مایحتاج امور دامداری و نیز امور شخم و کاشتن بذر و آبیاری و دایر کردن مزرعه و جمع آوری محصول نیازمند به همکاری و معاضرت [...]

مشاهده و خرید
کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان 8000 تومان

کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده از آنجایی که دانش و تکنولوژی با سرعت رشد داشته، آموزش و پرورش این عصر نمی تواند نسبت به این تحولات بی تفاوت بوده و برنامه ریزی و استراتژی مدونی نداشته باشد.اهمیت این مسئله زمانی مشخص می شود [...]

مشاهده و خرید