اقدام پژوهی چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین گنجاند 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین گنجاند

چکیده یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و دبیر های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش اموزان در درس جغرافیا اول راهنمایی 2000 تومان

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش اموزان در درس جغرافیا اول راهنمایی

فهرست مطالب مقدمه:    ۳ موضوع یا عنوان مشکل:    ۳ بیان مسئله (توصیف وضع موجود)    ۳ گرد آوری اطلاعات (شواهد۱)    ۴ تجزیه وتحلیل داده ها وشواهد ۱    ۵ اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آن    ۷ ۷-گرد [...]

مشاهده و خرید