دانلود چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان  کلاسم بهبود بخشم 2000 تومان

دانلود چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان کلاسم بهبود بخشم

مقدمه تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین، بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. بنابر این همه افراد [...]

مشاهده و خرید
دانلود چگونه توانستم  رفتار های نامطلوب دروغگویی را بهبود بخشم 2000 تومان

دانلود چگونه توانستم رفتار های نامطلوب دروغگویی را بهبود بخشم

چکیده یکی از مهم ترین مشکلات والدین و معلمان در زمینه ی تربیت اخلاقی و شخصیتی دانش آموزان ، دروغگویی است. دروغگویی دانش آموزان برخی از والدین را نگران می کند و این مشکل ممکن است در سال های بعد [...]

مشاهده و خرید
پايان نامه  بحث عرفان و تصوف و رابطۀ آن با اسلام و زندگي يكي از زنان عارف بصره 5000 تومان

پايان نامه بحث عرفان و تصوف و رابطۀ آن با اسلام و زندگي يكي از زنان عارف بصره

   چكيده موضوع عرفان و تصوف،يكي از مهمترين مباحث بشري در طي قرون به شمار مي رود.ودر تمامي اديان نيز بدان توجه شده است.زنان عارف همپاي مردان نقش بسزايي در پيشبرد نهضت تصوف و عرفان اسلامي داشته [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی 4000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته  روانشناسی کودکان استثنائی   موضوع: مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا چکیده بحران هويت از جمله مفاهيمی است که از ديرباز [...]

مشاهده و خرید