نمودار رشد فروش و مخاطب سینمای ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار رشد فروش و مخاطب سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ / افزایش مخاطب و فروش به نسبت سال ۹۶

افزایش مخاطب و فروش سینما های ایران به نسبت سال ۹۶

🔹مجموع فروش سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۵ میلیارد تومان رسید که این رقم افزایش ۲۷٪ نسبت به سال ۹۶ داشته است.

🔸همچنین سال ۹۷ با مخاطب ۲۸.۵ میلیونی پر مخاطب ترین سال سینمای ایران در دهه ۹۰ بوده و تعداد مخاطب ۱۳٪ رشد نسبت به سال ۹۶ داشته است.

پاسخ دهید