جزوه تدریس علوم ششم ویژه دبیران

تدریس علوم ششم ابتدایی برای معلمان و دبیران جزوه آموزشی تدریس “جنگل برای کیست” . علوم (????استاد مقدم . استاد حسین زاده) پایه ششم ابتدایی

تدریس فصل ششم ریاضی ششم نسبت و تناسب

آموزش و تدریس فصل ششم ریاضی مبحث نسبت و تناسب (????استاد اصغرزاده و استاد ممبینی) نسبت: مقایسه بین دو یا چند کمیت مقداری واحد یکسان( دارای واحد یکسان) است. تناسب: تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند.

دانلود درسنامه عربی دوازدهم خیلی سبز

کتاب تست عربی دوازدهم خیلی سبز دوازدهم نظام جدید پایه دوازدهم انسانی در این درس با گروه دیگری از حروف زبان عربی آشنا میشویم که کاربرد فراوانی در جملات دارند و…