آزمون وکالت جامع آنلاین از تمام منابع و دروس ۳


آزمون جامع آنلاین وکالت

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

مشخصات آزمون جامع :

نمونه سوالات جدید از آزمون آنلاین جامع وکالت

حقوق مدنی ۱ – ۲۰ :

آزمون جامع (۳)

آیین دادرسی مدنی ۲۱ – ۴۰ :

آزمون جامع (۳)

حقوق تجارت : ۴۱ – ۶۰ :

آزمون جامع (۳)

حقوق جزا ۶۱ – ۸۰ :

آزمون جامع (۳)

اصول فقه ۸۱ – ۱۰۰ :

آزمون جامع (۳)

آئین دادرسی کیفری ۱۰۱ – ۱۲۰ :

آزمون جامع (۳)

قبولی در این آزمون بر اساس رتبه می باشد نه صرفا نمره !

 

پاسخ دهید