آزمون وکالت جامع آنلاین از تمام منابع و دروس ۲


نمونه سوالات آزمون وکالت جامع

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

مشخصات آزمون جامع ۲ :

جدیدترین نمونه سوالات آزمون وکالت جامع

حقوق مدنی ۱ – ۲۰ :

آزمون جامع (۲)

آیین دادرسی مدنی ۲۱ – ۴۰ :

آزمون جامع (۲)

حقوق تجارت : ۴۱ – ۶۰ :

آزمون جامع (۲)

حقوق جزا ۶۱ – ۸۰ :

آزمون جامع (۲)

اصول فقه ۸۱ – ۱۰۰ :

آزمون جامع (۲)

آئین دادرسی کیفری ۱۰۱ – ۱۲۰ :

آزمون جامع (۲)

قبولی در این آزمون بر اساس رتبه می باشد نه صرفا نمره !

 

پاسخ دهید