پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی 3800 تومان

پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار [...]

مشاهده و خرید