پژوهش بررسی جامعه شناسی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجین به طلاق است 1200 تومان

پژوهش بررسی جامعه شناسی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجین به طلاق است

پژوهش بررسی جامعه شناسی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجین به طلاق است خانواده عامل هـمبستگي و شرط تعادل اجتماعي و ركن اصلي جامعه است كه در هر عصري و نسلي عملكرد دارد و معمولاً ايـن عملكرد در [...]

مشاهده و خرید