چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم 2500 تومان

چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم

مقدمه درس تعلیمات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان [...]

مشاهده و خرید