پایان نامه سیستم کنترل موتور خودرو 9000 تومان

پایان نامه سیستم کنترل موتور خودرو

۱-۱-اهداف سيستمهاي كنترل موتور الكترونيكي سيستم كنترل موتور الكترونيكي شامل دستگاههاي دريافت كننده ايست كه به طور مداوم موقعيت هاي كاري موتور را ارزيابي مي كنند، يك واحد كنترل الكترونيكي(Ecu) [...]

مشاهده و خرید
جزوه فیزیک پایه ۱ (مکانیک) رایگان

جزوه فیزیک پایه ۱ (مکانیک)

فیزیک۱:فصل اول ۱ )یکاها: الف ) یکاهای اصلی : همه کمیت های اصلی را می توان در حسب یه مبنای جرم ،طول و زمان بیان کرد. یکای  کمیت های اصلی به ترتیب کیلو گرم (kg)،متر (m )،ثانیه (s)می باشد.

مشاهده و خرید