عصمت الدوله دختر زیبای ناصرالدین شاه اولین پیانیست ایران

عصمت الدوله دختر زیبای !!! ناصرالدین شاه اولین پیانیست ایران می باشد وی همچنین دومین دختر ناصرالدین شاه قاجار می باشد .

از عصمت الدوله قاجار به عنوان اولین نوازنده پیانو در ایران یاد می شود .

وی در فضای مجازی بخاطر داشتن سیبیل بسیار محبوب و معروف است . او همچنین همسر دوستمحمدخان معیرالممالک بود که در دوازده سالگی به عقد او در آمد که حاصل ازدواج این دو فرزندان زیر است .

عصمت‌الملوک معیری، همسر میرزا حسن مستوفی‌الممالک
دوستعلی‌خان معیرالممالک
فخرالتاج معیری
دوستمحمدخان اعتصام‌الدوله

پاسخ دهید