بزرگراه مرگ عراق ، حمله جت های آمریکایی به سربازان عراقی

بزرگراه مرگ

بزرگراه مرگ اشاره به حملهٔ آمریکا و متحدانش بر نیروی‌های صدام در بزرگراهی شش خطه در خلال جنگ خلیج فارس دارد. نیروی‌های عراقی در حال بازگشت از شهر کویت به بصره بودند که نیروهایی آمریکایی همه را تار و مار کردند حتی عراقی های تسلیم شده را به مسلسل بستند ، این حمله بزرگترین ضربه به نیروی های صدام بود که پس از آتش بس در حال عقب نشینی از کویت به سمت بصره بودند و به دلیل ازدحام بالای نیروی های عراقی آمرایکا و متحدانش از فرصت ایجاد شده استفاده کردند و همه را قتل عام کردند و تقریبا ۱۰۰۰۰ نفر را کشتند .

بزرگ راه مرگ عراق ، حمله جت های آمریکایی به سربازان عراقی در جنگ کویت

پاسخ دهید