شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم از طریق کنکور

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و انتخاب افراد اصلح و کارآمدتر یک‌سری قوانین و شرایط عمومی و اختصاصی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان وجود دارد که متقاضیان پذیرش در این دانشگاه می‌بایست واجد این شرایط باشند که ما در ادامه این شرایط را آورده‌ایم ، همچنین ما به … ادامه خواندن شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم از طریق کنکور