ولویتسچیا گیاهی بدون نیاز به آب !

ولویتسچیا گیاهی است که در طول سال می تواند تنها با ۵ سانتی متر آب زندگی کند او آب سالانه مورد نیاز خودش را از رطوبت های هوا دریافت می کند و عمر این گیاه عجیب ۲ هزار سال است .

 

ولویتسچیا گیاه از بازدانگان و ازشاخه گنتوفیتا می باشد که برخی از صفات این شاخه در زیر آمده است .صفات مشخصه شاخه گنتوفیتا:گیاهانم عضو این شاخه اکثر در مناطق خشک و بیابانی یافت می شوند . این شاخه دارای ۷۰ گونه‌اند که به ۳ نوع گنتوم، ولویتسچیا و افدرا تعلق دارند.

پاسخ دهید