پهپاد های کوچکی که آمبولانس هستند

هدف از ساخت این پهپاد ها کمک رسانی سریع تر از هر نوع ماشین و خودرو است که می تواند به بیمارانی همچون بیماران قلبی که دچار شوک قلبی شده اند ، این پهباد برای اولین بار توسط یک شرکت آمریکایی ساخته و عرضه شد وبرای کم شدن استفاده از نیرو و همچنین سرعت بیشتر و کاهش وزر به جای لاستیک و چرخ و پره های بزرگ از چهار موتور کوچک برقی بهره می برد و فاقد خلبان هستند.

پهباد

نوع بسیار کوچکتری از این پهباد های آمبولانسی نیز وجود دارد که برای بیماران شوک قلبی و شوک دادن به آنها استفاده می شود .

پاسخ دهید