ورود مشروبات الکلی به عربستان آزاد شد

ورود مشروبات الکلی به عربستان آزاد شد

با امضای ولیعهد عربستان، به زودی بخشنامه‌ای صادر می‌شود که در آن ورود شراب به عربستان بنا بر شروطی مجاز خواهد بود.

پاسخ دهید