صف مرگ تلخ ترین عکس تاریخ یادگاری از مجاهدین خلق و عراق در جنگ

صف مرگ …

خنده کودکان کُرد در صف زنده به گور شدن توسط رژیم بعثی عراق ( عملیات مروارید – همکاری مجاهدین و ارتش عراق )

( تلخ ترین عکس تاریخ )

 

پاسخ دهید