شهر ویگانلا ایتالیا شهری بدون آفتاب در زمستان

شهر ویگانلا ایتالیا در زمستان ۸۴ روز از نور مستقیم خورشید بخاطر کوه های اطراف محروم است!
آنها یک آینه بزرگ با کنترل کامپیوتری روی کوه نصب کرده اند تا نور خورشید را بازتاب دهد.

هرساله در یازدهم نوامبر، خورشید پشت کوه ۱۶۰۰ متری پنهان می‌شود و برای ۸۴ روز این شهر و مناظر اطراف را در تاریکی تفرو می رود . گل ها و سبزه زار ها وطبیعت پژمرده می‌شوند، سرما در سایه کوه غوغا می‌کند و خشک شدن لباسها تا ابد طول می‌کشد.

از زمان های طولانی مردم ویجانلا همیشه از آمدن زمستان وحشت داشتند. آنها به ساعت آفتابی کلیسا تماشا می‌کردند و آه می‌کشیدند. خواب آلود و غمگین می‌شدند. نبود نور خورشید، آنها را بیمار و افسرده می‌کرد. جوانان از دهکده کوچ می‌کردند و سالمندان باقی می‌ماندند، جمعیت کمتر و کمتر می‌شد، تا جایی که ویگانلا در خطر انقراض قرار گرفت.

پاسخ دهید