مردان از طلا استفاده نکنند

دلیل علمی : طلادارای خاصیت شبه القایی است برپوست وخون مردان اثر منفی دارد موجب غلظت خون شده و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی میشود.

حکم شرعی : و البته این موضوع در دین اسلام نیز اشاره شده است و استفاده از طلا برای مردان حرام است و همچنین خواندن نماز با طلا نیز باطل است .

 

پاسخ دهید