در خانه گل عنکبوتی(گندمی)نگه دارید !

فایده ضد سرطانی گل عنکبوتی

فواید گل عنکبوتی یا گندمی

🌿در خانه گل عنکبوتی(گندمی) نگه دارید !
آزمایشات داده این گیاه ۹۰% از ماده شیمیایی فرمالدئید که سرطان زا می باشد را از هوا پاک می کند و دود و بوی نامطبوع را ازبین میبرد..

2 نظر

پاسخ دهید