سخنرانی «مهلت ۳۰ساله» موسیلینی درباره ایران

۲۵ اكتبر سال ۱۹۳۲ موسولینی در سخنرانی خود معروف به «مهلت ۳۰ساله» گفت كه برای تحقق برنامه اصلاحات آجتماعی ــ اقتصادی خود و تجدید عظمت ایتالیا كه ۱۵ قرن یك ابر قدرت بزرگ بود به ۳۰ سال زمان نیاز دارد و این مدت را باید بر سركار باقی بماند؛ زیرا بیم دارد كه اگر كنار برود همه رشته ها پنبه شود. وی سپس به عقیده خود مبنی بر نقش نوابغ و نخبگان در پیشبرد یك ملت پرداخت و برای اثبات مجدد ان این بار به ذكر مثالهای متعدد از تاریخ ایران كه هگل آن را كاملترین تاریخ دانسته است پرداخت وگفت:
.
«ایران هر زمان كه یك رهبر توانا و دلسوز داشته، عظمت و اقتدار هم داشته و مطالعه كارهای كوروش، داریوش، اردشیر پاپكان (ساسانی)،خسروانوشیروان، شاه عباس یکم، نادرشاه و… این واقعیت، و نقش نخبگان و نوابغ را در اعتلای كشور ثابت می كند. نادر شاه ایرانی نمونه یك نابغه نظامی بود و اگر ترور نشده بود، وطن او اینك چیز دیگری بود و …، من هم اگر در میان راه كنار بروم و یا به ترتیبی، پیش از سی سالی كه گفته ام از صحنه خارج شوم به جایی كه باید برسیم نخواهیم رسید. »
.
نادرشاه ایران درست زمانی كه باید از آن همه جنگ و نزاع كه هزینه اش بر مردم عادی تحمیل شده بود در جهت رفاه آنان نتیجه بگیرد كشته شد و همه چیز یك شبه بر باد رفت و ….

مهلت سی ساله موسولینی
مهلت سی ساله موسولینی

.
اسناد متعدد در دست است كه نشان می دهد موسولینی به ایران علاقه داشت و كمك بسیار كرد تا ایران دارای یك نیروی دریایی موثر شود كه بتواند انگلیسی ها را از خلیج فارس به دور اندازد. كشتی هایی را كه انگلیسی ها در شهریور ۱۳۲۰ غرق و یا مصادره كردند موسولینی به ایران داده بود و افسران نیروی زمینی ایران محرمانه و به دور از چشم انگلیسی ها به ایتالیا جهت تحصیل فنون دریایی اعزام شده بودند که بعدا نیروی دریایی نوین ایران را به وجود آوردند كه این نیرو انگلیسی ها را از بسیاری از پایگاههایشان در خلیج فارس از جمله «باسعیدو» بیرون راند.
.

پاسخ دهید