ساحل پالایا د آمور مکزیک اثر هنرمندانه یک بمب

ساحل پالایا د آمور (Playa del Amor) یا ماریتا مکزیک اثر هنرمندانه یک بمب یکی از زیبا ترین سواحل مخفی است که توسط یک بمب در مکزیک ایجاد شده .

در حدود سال ۱۹۰۰، مکزیکی‌ها سلاح‌های نظامی‌شان را در جزایر ماریتا آزمایش می‌کردند؛
در حین این آزمایش‌ها، انفجار یک بمب، «پالایا د آمور» یا ساحل عشق را در این جزایر پدید آورد.

پاسخ دهید